אתר חדש יעלה בקרוב

מחיקת חובות והפטרים

הגשת בקשות לצו פתיחת הליכים עיכוב הליכים על פי חוק חדלות הפירעון החדש

ביטול עיקולי משכורת וחשבונות בנק

ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ

ביטול הגבלה על חידוש רישיון הנהיגה